Τσιμεντοκολώνα

Τσιμεντοκολώνα

Μια από τις βασικές παραγωγικές διαδικασίες της επιχείρησης Μαρία Ζιάκα στο Λούρο Πρέβεζας, είναι οι τσιμεντοπάσσαλοι που απευθύνονται τόσο στον αγρότη όσο και στον ιδιώτη.

Οι διαστάσεις των κολώνων ξεκινούν από 1,5μ έως 4,80μ, υπάρχει όμως η δυνατότητα να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.

Οι τσιμεντοπάσσαλοι είναι πιστοποιημένοι με άριστη ποιότητα και καλύπτουν τις προδιαγραφές του ΕΛΓΑ.

Χρησιμοποιούνται για:

  • Αντιχαλαζικά συστήματα
  • Ακτινίδια
  • Μηλοειδή
  • Αμπέλια
  • Ροδιές
  • Κερασιές, κ.α