Περιφράξεις

Περιφράξεις

Είμαστε κοντά σας και για τα υλικά περίφραξης που θα χρειαστείτε:

 • Πλέγματα όλων των διαστάσεων
 • Πονταριστά
 • Κολλητά
 • Δομικά
 • Δικτυωτά
 • Εξάγωνα
 • Κουνεροσύρματα
 • Σωλήνες γαλβανιζέ & γωνίες σε όλα τα πάχη - μήκη
 • Τσιμεντοπάσσαλους δικής μας παραγωγής
 • Αντιρρίδες & συνδέσμους
 • Πέλματα, σύρματα γαλβανιζά & αγκαθωτά