Εγκαταστάσεις

Μαρία Ζιάκα Εγκαταστάσεις

Η εταιρία δομικών υλικών // ασβεστοποιΐας // τσιμεντοπασσάλων Ζιάκα Μαρία βρίσκεται στο Λούρο Πρέβεζας.

Στεγάζεται σε υπερσύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, εξοπλισμένες με μηχανήματα παραγωγής νέας τεχνολογίας.

Διαθέτει δικά της μεταφορικά μέσα που καλύπτουν όλες τις ανάγκες σας.