Μαρία Ζιάκα Παραγωγή

H βιοτεχνία Ζιάκα Μαρία αποτελείται από μια σύγχρονη μονάδα ασβεστοποιΐας αλλά και απο μια εξειδικευμένη παραγωγική διαδικασία τσιμεντοκολώνων.

Μια από τις βασικές παραγωγικές διαδικασίες της επιχείρησης Μαρία Ζιάκα στο Λούρο Πρέβεζας, είναι οι τσιμεντοπάσσαλοι που απευθύνονται τόσο στον αγρότη όσο και στον ιδιώτη.

Ενημερωθείτε για τους Τσιμεντοπασσάλους

Η εταιρία μας είναι μέλος του Ελληνικού Συνδέσμου Ασβέστου με καταχώρηση Reach (European Chemicals Agency) και πιστοποίηση C.E.

Ενημερωθείτε για την Ασβεστοποιΐα