Μαρία Ζιάκα Ασβεστοποιΐα Τσιμεντοκολώνα

Μαρία Ζιάκα Ασβεστοποιΐα Τσιμεντοκολώνα

Η εταιρία Ζιάκα Μαρία βρίσκεται στο Λούρο Πρέβεζας.

Αποτελεί σήμερα μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στον χώρο της ασβεστοποιΐας, της τσιμεντοκολώνας και των δομικών υλικών.

Με σύμμαχο την εμπειρία 50 ετών και επενδύοντας συνέχεια σε νέο εξοπλισμό κατάφερε να ανταποκριθεί με επιτυχία στις ανάγκες της αγοράς.

Το κύριο μέλημά μας είναι η εξυπηρέτηση των πελατών και η άριστη ποιότητα των προϊόντων μας σε πολύ προσιτές τιμές.